TECHNOLOGIE

To nowa technologia intensyfikacji ciepła. Jej fundamentem jest konwekcyjno-radiacyjnawymiana ciepła. Rozwiązanie to zwiększa sprawność urządzeń grzewczych dając zadowalające wyniki ekonomiczne oraz zdecydowaną poprawę wskaźników emisji zanieczyszczeń.

INTENSYFIKATOR KOMINOWY RR

Jest to rodzaj wymiennika z zewnętrznym intensyfikatorem który nie pomniejsza turbulencji. Instalowany jest na wyjściu kominowym z pieca lub kominka (czopuchu). Badania przeprowadzone przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
potwierdziły jego zasadę działania.

SKONTAKTUJ SIĘ

CHARAKTERYSTYKA SPRAWOŚCI

INTENSYFIKATOR PIECA WOLNOSTOJĄCEGO

Jak widać takie rozwiązanie jest skuteczne
i efektywne. Wykorzystując to rozwiązanie możemy również zmodyfikować piec wolnostojący.

SKONTAKTUJ SIĘ

INTENSYFIKATOR PIECA WOLNOSTOJĄCEGO

Z INTENSYFIKATOREM KOMINOWYM RR

Łącząc rozwiązania Intensyfikatora kominowego RR oraz intensyfikatora pieca wolnostojącego zyskujemy około 30% mocy grzewczej.

SKONTAKTUJ SIĘ

Innowatorska technologia kondensacji-intensyfikacji ciepła może być zastosowana również w nagrzewnicach, suszarkach do włosów czy opalarkach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI